Buurtzorg erbjuder ett attraktivt arbetssätt för vårdpersonal. 
  • Vi arbetar i små självstyrande team. 
  • Buurtzorg har inga chefer så vägen till beslut är kort vilket resulterar i motiverade och engagerade medarbetare. 
  • Teamen ansvarar för att,  inom Buurtzorgs ramar och regelverk, organisera sin verksamhet när det gäller kunder, samarbete, kvalité. 
  • Ett jobb med mycket ansvar, frihet och variation. 
  • Sammanhållningen i teamen är stor.

Vi efterfrågar medarbetare som:
  •    Är självständiga, ansvarsfulla, företagsamma och kompromissvilliga
  •    Har bra samarbetsförmåga med kollegor, andra vårdgivare och alla andra som finns i kundens nätverk.
  •    Är kreativa, flexibla och försöker hitta bra lösningar.
  •    Kan hitta en god balans mellan ett professionellt arbetssätt och att vara flexibel samt hitta lösningar för varje individuell situation/vårdbehov hos klienten.   

Vårt sätt att arbeta ställer krav på kreativitet och flexibilitet. På så sätt tar vi på vara på den kunskap och det engagemang som finns hos medarbetarna. Detta utgör en avgörande kvalitetsfaktor i Buurtzorgs arbete. Vår ambition är att alla i teamen ska ha hög kompetens och lång erfarenhet eftersom detta leder till bättre resultat. Vi litar på professionaliteten hos de anställda.
Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.

Du når oss på
+46 728 56 23 63


Adress

Buurtzorg Sverige AB
Sjövägen 6
746 31  Bålsta

e-post: info@buurtzorg.se

Bankgiro: 805-6681
Org.nr: 556869-0498
Innehar F-skattebevis