Historia
År 2006 startade några holländska sjuksköterskor stiftelsen "Buurtzorg Nederland" (”buurtzorg” betyder ”grannvård” ). Det var ett svar på den försämrade kvalitén i äldrevården och hemsjukvården  i Holland. Buurtzorgs organisation bygger på små team med legitimerade sjuksköterskor och undersköterskor med stor frihet att själv styra och planera vården. Detta ledde till en "vårdrevolution" i Holland.
14 år senare är Buurtzorg med 14.000 anställda det största och mest framgångsrika företaget inom service, omvårdnad och hemsjukvård i Holland. Trots att Buurtzorg inte har existerat så länge i Holland så har man redan fått många utmärkelser:
Mest nöjda brukare varje år 2008-2014
Snabbast växande organisation 2010 och 2011 (Gasellpriset)
Bästa arbetsgivare i Nederländerna åren 2011, 2012, 2014 och 2015

År 2010 träffades Jos de Blok och  den svenske utredaren Stig Tegle. Efter ett par besök i Sverige stod det klart att Buurtzorgs koncept skulle kunna vara en lösning även för Sveriges problem inom äldreomsorgen.  Då föddes Grannvård Sverige.

På våren 2011 började den svenska sjuksköterskan Mona Lindström förberedelserna för att starta verksamhet i Sverige. Innan dess hade hon arbetat för Buurtzorg i Holland. Det första teamet startade i december 2011 i Håbo kommun (Bålsta).

Under 2019 bytte vi namn till Buurtzorg Sverige för att tydliggöra att vi är en del av den holländska stiftelsen.