OM BUURTZORG
Buurtzorg erbjuder ett nytt alternativ för hemvård i Sverige. Vård i hemmet för äldre personer, för personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar kräver en effektiv strategi med individen i centrum.

Den enskilde sjuksköterskan eller undersköterskan har en helt avgörande roll i Buurtzorgs arbete. I samråd med kunden fattar hon eller han självständigt beslut om vårdens innehåll och utförande. Buurtzorg utgår från det professionella oberoendet hos sina anställda och stödjer aktivt personalens självständighet.  Buurtzorg arbetar i små självstyrande team utan chefer. Våra anställda är väl utbildade och har lång erfarenhet.

Ett nära samarbete med primärvården, i synnerhet med husläkarna, är en viktigt förutsättning för en skräddarsydd personlig vårdplan och omsorg för varje enskilds unika situation. Kännedom om vård & omsorgsmottagarens grannskap (släkt, grannar, vänner) är en annan viktigt förutsättning i Buurtzorgs vårdstrategi. 

Vad skiljer Buurtzorg från andra hemtjänst-/hemvårdsorganisationer?
  • Vi söker, tillsammans med klienten och dennes närmaste, efter bästa lösningen för att främja ett självständigt och bra liv.
  • Våra anställda har själva ansvaret för planeringen och utförandet av vården hos kunden. Buurtzorg har inga chefer men Mona Lindström är ansvarig för verksamheten i Sverige.
  • Vi erbjuder professionell, evidensbaserad vård enligt professionella standarder och riktlinjer.
  • Effektiviteten i vården är central. Vi ger inte mer vård än vad som är nödvändigt och inte heller vård längre tid än vad som behövs.

 
Ring oss
Adress
Hitta hit

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.

Du når oss på
Mona VD +46 738 74 74 52
Team 1: 070-782 46 15
Team 2: 073-785 36 35
Team 3: 072-856 07 32
Team 4: 076-314 98 89

Buurtzorg Sverige AB
Sjövägen 6
746 31  Bålsta
e-post: info@grannvard.se

Bankgiro: 805-6681
Org.nr: 556869-0498
Innehar F-skattebevis